This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Như thế nào là một nhóm làm việc tự quản?

Một nhóm làm việc tự quản giúp phá vỡ mọi sự phân việt về địa vị giữa lãnh đạo và nhân viên, điều này đã thúc đẩy việc giao tiếp cởi mở và chân thành hơn giữa họ. Điều cần thiết trong việc xây dựng một nhóm làm việc tự quản tập trung chủ yếu

Bí quyết để nhóm làm việc tự quản hiệu quả

Cả nhóm có trách nhiệm trong việc theo đuổi sự chỉ đạo này và có trách nhiệm trong việc quản lí thời gian bằng cách lên kế hoạch cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng. Nhóm làm việc tự quản, giống như đội dự án của bạn có những đặc điểm riêng

Bí quyết để hoàn thành mục tiêu đạt kỹ năng toàn nhóm

Cởi mở với những ý tưởng mới của người khác khiến bạn và nhóm của bạn hoạt động có hiệu quả hơn.Nếu như chỉ có những ý tưởng của bạn mới có giá trị thì đã không cần thiết phải lập lên nhóm làm việc. Sử dụng những bước sau đây để giải quyết xung

Kỹ năng xã giao thông thường cần phải biết

Kỹ năng nói điện thoại cũng rất quan trọng. Bao giờ cũng phải tỏ ra nhiệt tình, tế nhị, trả lời điện thoại một cách vui vẻ. Dù người gọi đến có thái độ ra sao, nói năng cộc cằn thô lỗ, bạn vẫn giữ thái độ ân cần, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ.

Bí quyết truyền đạt thông tin hiệu quả

Truyền đạt thông tin nhằm mục tiêu cho khách thể : nghe và thấy, hiểu, đồng ý, hành động, phản hồi thông tin. Phản hồi thông tin cần thiết để biết người nghe : Mục tiêu của truyền đạt thông tin Truyền đạt thông tin nhằm mục tiêu cho khách thể : nghe và thấy,

Cách trình bày và báo cáo miệng

Như vậy, khi nói, phải gạt mọi sự ưu phiền riêng tư, tập trung chú ý tới việc chuyển tải một nội dung có hiệu quả và thể hiện nhân cách gây ấn tượng tốt. Khi nào báo cáo? – Khi được mời báo cáo – Khi tự thấy cần thiết – Khi nhận thấy

Cách thông cảm và nghe thấu hiểu

Để thể hiện sự quan tâm của mình đến câu chuyện của người đối thoại, bạn phải chú ý tới tư thế, dáng điệu, cách dùng ánh mắt… Sau đây là một số kỹ năng cơ bản: Cần phân biệt thấu cảm với sự thông cảm Thông cảm là một hình thức thỏa thuận, một

Khái quát về kỹ năng giao tiếp

Từ người tiếp nhận: thiếu chuẩn bị tiếp nhận, khác quan điểm, qua nhiều “ngưỡng cửa”, trạng thái tâm lý, không tập trung tiếp nhận, hiểu vấn đề quá nhanh, tư duy rập khuôn, thiếu phản hồi Khái niệm và đặc điểm Giao tiếp là việc trao đổi thông tin giữa con người và thường

Khí Chất – Khí Chất Lãnh Đạo – Tố Chất Lãnh Đạo – Kỹ Năng Lãnh Đạo