Kỹ Năng Quản Lý

Ba lần khởi nghiệp mới thành công

Ông Phạm Trung Cang cho biết, h­ướng phát triển của Tân Đại Hư­ng là chuyên sản xuất bao bì nhựa đòi hỏi kỹ thuật cao và thị tr­ường t­ương lai sẽ là Mỹ. Bao nhựa đen tái sinh là sản phẩm mà một nhóm ng­ười Hoa ở Chợ Lớn gần như độc quyền sản xuất

10 lý do hàng đầu có thể dẫn đến sự thất bại của một nhà quản lý

Tuy nhiên, những nhà quản lý khát khao những thông tin phản hồi thường tạo ra một môi trường làm việc nơi những cộng sự và nhân viên của mình sợ phải nói ra sự thật”. Có thể có rất nhiều người đã từng làm việc dưới quyền của những ông chủ rất khó chịu.

Làm thế nào quản lý xí nghiệp có hiệu quả nhất?

Tìm hiểu tâm lý của nhân viên khi thực hiện và khuyến khích động viên họ mạnh dạn làm theo yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Đồng thời ông chủ hoặc giám đốc công ty phải xem xét hiệu quả thực sự trong quá trình thực hiện mô hình này. Làm thế nào quản

Ăn kem cũng cần phải có kỹ thuật cao

Kết quả cuộc thăm dò của Công ty Nghiên cứu – tư­ vấn Gartner ở hơn 850 công ty thuộc đủ tầm mức khác nhau ở châu Á cho thấy rằng có 46% dự kiến sẽ tăng thêm ngân sách cho lĩnh vực CNTT ở cơ sở của họ trong năm nay, và chỉ có

Bửu bối 6Đ trong việc quản trị doanh nghiệp

Để đảm bảo điều này, doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống thông tin dữ liệu để cho nhân viên truy cập. Ngoài ra, hệ thống thông tin phải bảo đảm chính xác và có thể tiếp cận để ra quyết định Giả sử một ngày nào đó, bạn mệt mỏi với chuyện kinh