Quản Lý Marketing

Khi công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp

Tự hào, yêu mến, phát triển thương hiệu, uy tín doanh nghiệp, nâng cao ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong xu thế hiện nay, việc để Công nhân vào tham gia và điều hành doanh nghiệp là ý tưởng không còn xa lạ, vậynhư thế là tốt hay không? Liệu như thế lợi

Khái niệm cơ bản về dịch vụ

Ví dụ, khách đi máy bay là mua một dịch vụ chuyên chở. Nhưng chuyến đi còn bao hàm một số món hàng cụ thể, như thức ăn, đồ uống và một tạp chí của hãng hàng không. Dịch vụ là những hoạt động và kết quả mà một bên (người bán) có thể cung

Điều quyết định về chiều dài loại sản phẩm

Một doanh nghiệp có thể gia tăng một cách hệ thống chiều dài của loại sản phẩm theo hai cách: dãn rộng hoặc bổ sung loại sản phẩm. Trong mỗi loại sản phẩm thường có một số mặt hàng. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách bổ sung thêm một số mặt hàng

Quyết định dãn rộng các loại sản phẩm

Một doanh nghiệp cũng có thể dãn rộng loại sản phẩm lên phía trên để thâm nhập thị trường, nếu ở đó có tỉ lệ tăng trưởng cao hơn, mức sinh lời cao hơn hay vì doanh nghiệp muốn trở thành người có mặt hàng đầy đủ. Việc dãn rộng loại sản phẩm (product line

Quyết định bổ sung các loại sản phẩm

Mỗi mặt hàng phải có sự khác biệt dễ nhận biết. Theo định luật Weber, khách hàng dễ đánh đồng những khác biệt tương đối hơn là khác biệt hoàn toàn Một loại sản phẩm cũng có thể kéo dài bằng cách thêm vào những mặt hàng mới trong phạm vi hiện tại của loại