Bí quyết truyền đạt thông tin hiệu quả

Truyền đạt thông tin nhằm mục tiêu cho khách thể : nghe và thấy, hiểu, đồng ý, hành động, phản hồi thông tin. Phản hồi thông tin cần thiết để biết người nghe :

Mục tiêu của truyền đạt thông tin

Truyền đạt thông tin nhằm mục tiêu cho khách thể : nghe và thấy, hiểu, đồng ý, hành động, phản hồi thông tin. Phản hồi thông tin cần thiết để biết người nghe :

– Đã nghe đúng hay chưa?

– Đã hiểu đúng hay hiểu lầm, và hiểu bao nhiêu?

– Có đồng ý hay không, và trong phạm vi nào?

– Dự định hành động, hành động hay không hành động?

Những khó khăn chủ yếu khi truyền đạt thông tin

– Mục tiêu để đối tượng nghe, thấy:

§ không tập trung trước lời nói hay đoạn viết dài;

§ ít chú ý những gì không quan trọng đối với họ.

– Mục tiêu để cho đối tượng hiểu:

§ người nghe dựa vào kinh nghiệm riêng của họ;

§ không hiểu hết tiếng lóng, từ ngữ lạ;

§ dễ hiểu lầm nếu nghe mà không thấy;

§ kết luận trước khi ta kết thúc

– Mục tiêu để cho đối tượng đồng ý:

§ thường nghi ngờ người đang thuyết phục;

§ không thích bị chứng minh là mình sai.

§ Mục tiêu để cho đối tượng hành động:

§ không dễ thay đổi thói quen;

§ sợ hành động sai;

§ không thích quyết định.

– Mục tiêu để cho đối tượng phản hồi:

§ che giấu sự phản ứng và những suy nghĩ thực sự;

§ biểu hiện bên ngoài.

Năm yếu tố chính có thể dẫn tới thất bại trong truyền đạt thông tin

– Tiêu chuẩn giá trị của người truyền đạt và người nghe;

– Người nghe ở những địa phương khác nhau, quốc gia khác nhau;

– Những ngưỡng cửa sàng lọc thông tin;

– Phương pháp truyền đạt làm cho thông tin sai;

– Môi trường diễn ra cuộc truyền đạt.

Những qui tắc làm cho cuộc truyền đạt thông tin hiệu quả hơn

– Làm thông tin hiệu quả : thỏa mãn nhu cầu người nghe đã hình dung trước;

– Gây ấn tượng : người nghe có xu hướng nhớ những thứ họ nghe, biết lần đầu;

– Liên quan : người nghe dễ hiểu những gì liên quan tới kinh nghiệm của họ;

– Lặp lại : sử dụng trong nội dung trình bày, kèm theo sự tóm tắt.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *