Cách tìm hiểu thông tin cho cuộc đàm phán

Điều kiện liên quan đến hàng hóa kinh doanh: giá cả, dung lượng trên thị trường, thị hiếu, các kênh tiêu thụ.

Đàm phán là những hành vi và quá trình, trong đó các bên tham gia sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và các giải pháp để cùng nhau thỏa thuận và thống nhất những vấn đề nào đó trong những tình huống nào đó sao cho chúng càng gần với lợi ích mong muốn của họ càng tốt.

Sự đạt được thỏa thuận chính là sự thành công của các bên tham gia. Để đạt được thành công trong đàm phán, việc chuẩn bị kỹ các thông tin là rất quan trọng.

Thông tin về đối tác

Loại thông tin

– Tìm hiểu tiểu sử đối tác

– Điều tra những giao dịch và mức độ đạt mục tiêu của đối tác

– Những cuộc thương lượng đối tác không thành công cùng nguyên nhân của chúng

– Kỹ năng đàm phán của đối tác

– Cá tính, phong cách, quan điểm của đối tác

– Các hồ sơ tranh tụng trong quá khứ của đối tác

Ước định về đối tác

– Bám sát những thông tin, chứng cứ của đối tác

– Nhận dạng mục tiêu của đối tác: ưu tiên hàng đầu, ưu tiên trung bình, ưu tiên thấp

– ước định điểm mạnh của đối tác. Cần biết rằng đối tác có thể có một chương trình hành động được che đậy.

– Phân tích những điểm yếu của đối tác.

Thông tin về hàng hóa

– Tên gọi và các khía cạnh thương phẩm học của hàng hóa (giá trị, công dụng, qui cách, phân loại, bao bì, …)

– Tình hình sản xuất các mặt hàng đó (thời vụ, nguồn nguyên vật liệu, tay nghề công nhân, công nghệ sản xuất,…)

– Chu kỳ sống sản phẩm

Thông tin về thị trường

– Tình hình chung về chính trị, văn hóa, xã hội, con người,…

– Những thông tin kinh tế cơ bản: đồng tiền trong nước, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán, dự trữ ngoại tệ, GDP, biến động chỉ số giá,…

– Cơ sở hạ tầng, chính sách ngọai thương, hệ thống ngân hàng, tín dụng

– Điều kiện vận tải, tình hình cước phí, bảo hiểm

– Điều kiện liên quan đến hàng hóa kinh doanh: giá cả, dung lượng trên thị trường, thị hiếu, các kênh tiêu thụ.

Phân tích và tổng hợp thông tin

– Nghiên cứu, phân tích thông tin và rút ra những kết luận tiền đề

– Chọn lọc, đánh giá các kết luận tiền đề để sắp xếp thứ tự quan trọng

– Rút ra các thông tin, tư liệu có giá trị.

– Tổng hợp tình hình, kết luận

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *