Tinh Thần Làm Việc

Thế nào là suy nghĩ nghiêm túc của người lãnh đạo ?

Nhận ra sự xác đáng và (hoặc là) giá trị của sự gánh vác thay thế và viễn cảnh và vhận ra quy mô và sức nặng của tính rõ ràng. Không phải lúc nào ai cũng có thể hành động một cách hoàn toàn sáng suốt và hợp lí. Chúng ta thường thông đồng

Phong thái làm việc của người lãnh đạo

Hiểu một phong thái làm việc, đặc biệt là khi đến với vai trò một nhân công mới hay một tư vấn viên có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong môi trường làm việc đó. Lờ đi phong thái làm việc hay làm việc với phong cách trái ngược

Các mẫu phong thái làm việc của người lãnh đạo

Quan tâm đến sự tồn tại; nhiều người đấu tranh để đảo ngược vận may; không có sự đảm bảo về độ an toàn của công việc hay bất kỳ một phần thưởng nào; thường trong tình trạng quay cuồng hoặc khủng hoảng. Phong thái làm việc thường được mô tả theo sự phân nhóm

Sự ảnh hưởng của môi trường làm việc năng suất và thoải mái

7. Hãy đề nghị để có thêm những trách nhiệm, và sau đó hãy tìm cách hoàn thành nó. Tôi chắc chắn rằng những người trong phòng bạn người mà đề nghị được giao thêm trách nhiệm và sau đó tìm cách hoàn thành nó thì luôn luôn được quan tâm hàng đầu khi xét

Những phương thức chống stress hiệu quả nhất

14. Luôn đón nhận những trách nhiệm mới. Hãy thử làm những thứ khác lạ với bạn, tìm những món ăn mới hay đến với những miền đất mới. Và khi có điều gì lo lắng, hãy chia xẻ với mọi người. Quản lý thời gian hiệu quả là một trong rất nhiều cách giúp