Khái quát về kỹ năng giao tiếp

Từ người tiếp nhận: thiếu chuẩn bị tiếp nhận, khác quan điểm, qua nhiều “ngưỡng cửa”, trạng thái tâm lý, không tập trung tiếp nhận, hiểu vấn đề quá nhanh, tư duy rập khuôn, thiếu phản hồi

Khái niệm và đặc điểm

Giao tiếp là việc trao đổi thông tin giữa con người và thường dẫn tới hành động. Đặc điểm cũa quá trình giao tiếp gồm:

– Gồm hai đối tượng: gởi và nhận

– Có một thông điệp được chuyển tải

– Có phương tiện chuyển tải thông điệp

– Là quá trình trao đổi hai chiều

Thông tin trong giao tiếp

Thông tin giao tiếp có thể là: Một mệnh lệnh; Một tuyên bố; Một câu hỏi nghiêm khắc; Một câu hỏi quan tâm; Một thông báo bằng văn bản. Yêu cầu của thông tin:

– Đầy đủ, chọn lọc, kịp thời, chính xác, chất lượng.

– Phải chuyển tải được nhân cách trong quan hệ con người : sự tôn trọng con người, sự trọng thị, sự tin cậy, ý thức hợp tác…

– Tạo thành dấu ấn riêng, cuốn hút.

Con người trong giao tiếp

– Tính cách của bản thân

– Trạng thái tâm lý

– Thái độ đối với đối tượng

– Kiến thức và kinh nghiệm

– Văn hóa của tổ chức

Sự phản hồi trong giao tiếp

Có thể giúp ta biết đối tượng:

– Có nghe, thấy ta truyền đạt điều gì không?;

– Có hiểu ta không? Hiểu mức nào?;

– Có đồng ý với ta không? Mức nào?;

– Có sẵn sàng hành động không? Mức nào?;

Có một lỗi cơ bản và người ta thường xuyên mắc phải, đó là cho rằng những gì chúng ta biết thì người khác cũng biết.

Mục tiêu hành động trong giao tiếp

– Những hành động quan sát được

– Những hành động không quan sát được

Những rào cản trong giao tiếp

– Từ bối cảnh: thời gian, không gian, môi trường, công cụ hỗ trợ, văn hóa doanh nghiệp,…

– Từ người phát: trình độ nhận thức, năng lực trình bày, khác ngôn ngữ, địa phương, hành vi, cử chỉ không phù hợp,…

– Từ người tiếp nhận: thiếu chuẩn bị tiếp nhận, khác quan điểm, qua nhiều “ngưỡng cửa”, trạng thái tâm lý, không tập trung tiếp nhận, hiểu vấn đề quá nhanh, tư duy rập khuôn, thiếu phản hồi

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *