Quản Lý Nhân Sự

Khái niệm và ý nghĩa của chu kỳ sản xuất của doanh nghiệp

Chu kỳ sản xuất được tính theo thời gian lịch tức là sẽ bao gồm cả thời gian sản xuất và thời gian nghỉ theo chế độ Chu kỳ sản xuất là khoảng thời gian từ khi đưa nguyên vật liệu vào sản xuất cho đến khi chế tạo xong, kiểm tra và nhập kho

Xây dựng các thành tố trong thương hiệu

Sử dụng từ viết tắt: thông thường từ viết tắt được tạo thành từ những chữ cái đầu của tên công ty, từ viết tắt cũng có thể phát âm được và mang một thông điệp nào đó (VNPT, FPT, IBM, LG…) Nếu Doanh nghiệp quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu, thì

Vài điển hình xây dựng thương và nhãn hiệu bên ngoài

Nhờ chiến lược xây dựng thương – nhãn hiệu, Legend nâng doanh số xuất khẩu computer từ 7% (2000) lên 25% (2006). Có thể nói nay thì họ đã thành công đáng kể trong việc tạo thương hiệu quốc gia. Theo đánh giá của Công ty tư vấn nhãn hiệu quốc tế (Interbrand) năm 2003,

Thương hiệu có giá bao nhiêu?

Tại Việt Nam tuy việc mua bán thương hiệu không diễn ra thường xuyên nhưng cũng đã có một số hoạt động đáng chú ý như Unilever mua lại thương hiệu P/S với giá 5 triệu USD, Colgate mua lại thương hiệu Dạ Lan với giá gần 3 triệu USD… Phát triển một thương hiệu