Các mẫu phong thái làm việc của người lãnh đạo

Quan tâm đến sự tồn tại; nhiều người đấu tranh để đảo ngược vận may; không có sự đảm bảo về độ an toàn của công việc hay bất kỳ một phần thưởng nào; thường trong tình trạng quay cuồng hoặc khủng hoảng.

Diverse business people human resources silhouettes follow a team leader


Phong thái làm việc thường được mô tả theo sự phân nhóm chính, với những nét đặc trưng trội hơn hẳn. Số lượng phân nhóm cũng nhiều như chính tác giả của nó. Một số phân nhóm phổ biến nhất là:

Mẫu Blake/Mouton:

• Kiểu cách câu lạc bộ dân dã:

Quan tâm rất nhiều đến yêu cầu của mọi người nhằm thỏa mãn những mối quan hệ; không khí và nhịp điệu làm việc của công ty dễ hòa hợp, thân thiện.

• Kiểu cách uy quyền – tuân thủ:

Hoạt động có hiệu quả ở những nơi yếu tố con người chi phối ở mức độ nhỏ nhất.

• Kiểu cách vắt kiệt sực lao động:

Sử dụng ít nỗ lực nhất để đạt được hiệu quả công việc.

• Kiểu cách có tổ chức con người:

Cân bằng giữa quan tâm đối với con người và năng suất.

• Kiểu cách tập thể:

Thành công công việc là của những con người thật sự biết hy sinh; ‘lợi ích chung’ là yếu tố dẫn dắt quan hệ niềm tin và sự tôn trọng.

Mẫu của Jeffrey Sonnenfield:

• Học thức:

Để từng bước leo lên trong một công ty; IBM là một hình mẫu cổ điển, ở đó những nhân công tự cho họ là những “người của IBM” trong suốt cuộc đời; liên tục rèn luyện và thực thi phong cách của nó.

• Câu lạc bộ:

Đồng thuận trong nhóm và lợi ích của công ty đi đầu; những người nhân công có xu hướng hợp lý ổn định trong công ty và mong muốn tồn tại cả đời ở đó.

• Đội bóng chày:

Kiểu cách thầu khoán; mọi người được thưởng cho những đóng góp cá nhân; tập trung lớn vào tự do cá nhân và sự thoải mái.

• Pháo đài:

Quan tâm đến sự tồn tại; nhiều người đấu tranh để đảo ngược vận may; không có sự đảm bảo về độ an toàn của công việc hay bất kỳ một phần thưởng nào; thường trong tình trạng quay cuồng hoặc khủng hoảng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *