Quản Lý Thương Hiệu

Cách xây dựng thương hiệu bằng cảm nhận

Tóm lại, xây dựng thương hiệu dựa trên cảm xúc là một câu thần chú, như một chuyên gia đã nói: “Mọi người không quan tâm đến việc bạn thông thái ra sao, cho đến khi họ nhận ra rằng bạn quan tâm đến họ như thế nào” Thương hiệu là một điều gì đó

Cách xây dựng thương hiệu cho hàng tiêu dùng

Sau khi đã xác định được những yếu tố có thể tạo nên được sự khác biệt cho mình, bước tiếp theo là chọn ra một yếu tố duy nhất, độc đáo nhất, ít có khả năng bị bắt chước nhất, đáng tin cậy và hấp dẫn nhất để làm yếu tố định vị cho

Công đoàn và vai trò của công đoàn trong công ty

Tổ chức mỗi bên lấy ý kiến về dự thảo thỏa ước lao động có tham khảo ý kiến Liên đoàn lao động. Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh khốc liệt trên nhiều phương diện, trong đó, có thị trường lao động, buộc doanh nghiệp phải cải tiến tổ chức để nâng cao

Bất bình, xung đột và các tranh chấp trong lao động

Mục đích của việc giải quyết các tranh chấp là giải tỏa các bất đồng trong quá tŕnh giải quyết tranh chấp nhưng đảm bảo quyền và lợi ích hai bên; đồng thời đảm bảo ổn định quan hệ lao động. Phương pháp tối ưu mà các nhà quản lý hướng tới là “hòa giải”.

Một số vấn đề thường gặp phải và cách giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động vấn đề khá nhạy cảm đối với doanh nghiệp, song nó luôn tồn tại và nó thể hiện khả năng quản trị của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp biết tìm ra hướng giải quyết tốt nhất có lợi cho đôi bên … Tranh chấp lao động vấn đề khá nhạy cảm

Tìm hiểu về các kiểu giải quyết tranh chấp

Có 2 kiểu chính để giải quyết tranh chấp đó là: Giải quyết theo kiểu cứng và kiểu mềm, và kiều nào cũng có những ứu khuyết riêng cả … Có 2 kiểu chính để giải quyết tranh chấp đó là: Giải quyết theo kiểu cứng và kiểu mềm, và kiều nào cũng có những