Thương Lượng Đàm Phán

Sách lược và kế hoạch thương lượng

Tuy không có vai trò quyết định toàn bộ vấn đề, nhưng chuyên gia phân tích có chức năng phân tích và xử lý từng điểm riêng biệt thuộc lĩnh vực mà anh ta am hiểu. Thiết lập mục tiêu Khi lập mục tiêu cần chú ý là mục tiêu cần có tính co giãn,

Nêu yêu cầu và cách lắng nghe đối tác

Hỏi hàng loạt câu hỏi dẫn dắt: tránh trả lời nếu không hiểu ý định, kiểm tra bất kỳ tuyên bố nào của đối phương, gắn điều kiện vào những nhượng bộ. Quá trình đưa ra những đề nghị của hai bên – Đưa đề nghị nhưng đừng bộc lộ nhiều cảm xúc, dễ cho

Những nguyên tắc cơ bản của đàm phán cần phải biết

Phẩm chất, năng lực, kỹ năng, thái độ và tình cảm của những người trên bàn đàm phán có ảnh hưởng quyết định đến tiến trình đàm phán. Đàm phán là những hành vi và quá trình, trong đó các bên tham gia sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và

Tranh luận, nhượng bộ và phá vỡ bế tắc

Chọn lựa trọng tài: nên chọn trọng tài bán thường xuyên để giải quyết nhanh hơn, trong khi các toà án độc lập thường chậm hơn. Xác định và củng cố lập trường – Đặt nhiều câu hỏi “làm thế nào” để cho thấy một sự bằng lòng trong thỏa hiệp – Quan sát đối

Cách tìm hiểu thông tin cho cuộc đàm phán

Điều kiện liên quan đến hàng hóa kinh doanh: giá cả, dung lượng trên thị trường, thị hiếu, các kênh tiêu thụ. Đàm phán là những hành vi và quá trình, trong đó các bên tham gia sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và các giải pháp để cùng nhau