Kỹ năng xã giao thông thường cần phải biết

Kỹ năng nói điện thoại cũng rất quan trọng. Bao giờ cũng phải tỏ ra nhiệt tình, tế nhị, trả lời điện thoại một cách vui vẻ. Dù người gọi đến có thái độ ra sao, nói năng cộc cằn thô lỗ, bạn vẫn giữ thái độ ân cần, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ.

Những nguyên tắc chung trong giao tiếp

– Phải kết hợp tính khoa học với tính nghệ thuật: Hành vi giao tiếp đúng phép xã giao, nhưng phải linh hoạt, khéo léo.

– Kết hợp tính dân tộc và tính quốc tế: Giao tiếp quốc tế phải theo luật lệ quốc tế nhưng phải giữ được bản sắc dân tộc.

– Kết hợp tính truyền thống và tính hiện đại: Luôn bổ sung cho nhau.

Kỹ năng trao đổi qua điện thọai

Kỹ năng nói điện thoại cũng rất quan trọng. Bao giờ cũng phải tỏ ra nhiệt tình, tế nhị, trả lời điện thoại một cách vui vẻ. Dù người gọi đến có thái độ ra sao, nói năng cộc cằn thô lỗ, bạn vẫn giữ thái độ ân cần, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ.

Những kỹ thuật nói điện thoại được tập hợp thành năm chữ C:

– Courteous : lịch sự, nhã nhặn.

– Correct: đúng, không sai sót.

– Clear: rõ

– Complete: đầy đủ, hoàn chỉnh.

– Concise: ngắn gọn.

Những điều cần lưu ý khi trao đổi qua điện thọai :

– Qua chiếc máy điện thoại

– Chỉ trao đổi bằng giọng nói là chủ yếu

– Phần lớn trường hợp là không có dự báo trước

– Trao đổi trong một khỏang thời gian nhất định

– Khoảng cách xa

Rèn luyện tốt cách thể hiện các kỹ năng sau :

– Chuẩn bị gọi điện đi

– Nhận điện thoại gọi tới

– Chào hỏi khi kết nối

– Quan tâm, lắng nghe

– Giải quyết vấn đề

– Chào kết thúc

Kỹ năng gây thiện cảm trong giao tiếp

– Hãy giữ nụ cười trên môi

– Ôn tồn, ngọt ngào

– Hãy nhớ tên người đối thoại

– Hãy biết lắng nghe, tiếp thu

– Đừng ham tranh luận

– Tôn trọng ý kiến người khác

– Khen ngợi ý kiến đối tượng .

Các nghi thức xã giao khác

– Giao dịch bằng danh thiếp: cần chú ý theo thông lệ, xã giao.

– Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu: theo đúng lễ nghi xã giao.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *