Cách trình bày và báo cáo miệng

Như vậy, khi nói, phải gạt mọi sự ưu phiền riêng tư, tập trung chú ý tới việc chuyển tải một nội dung có hiệu quả và thể hiện nhân cách gây ấn tượng tốt.

Khi nào báo cáo?

– Khi được mời báo cáo

– Khi tự thấy cần thiết

– Khi nhận thấy có ý kiến chất lượng.

Thế nào là ý kiến có chất lượng

– Có thể có các từ mô tả một ý kiến có chất lượng, như: phù hợp, súc tích, ngắn gọn, hữu ích, chặt chẽ, …

– …Nhưng người nghe chỉ thấy ý kiến của bạn chất lượng khi họ thầm nghĩ: “Điều đó nghe có lý quá”, tức nó đã được: tiếp thu, thấu hiểu, và tôn trọng.

– Như vậy, khi nói, phải gạt mọi sự ưu phiền riêng tư, tập trung chú ý tới việc chuyển tải một nội dung có hiệu quả và thể hiện nhân cách gây ấn tượng tốt.

Thể hiện miệng ấn tượng :

Cấu trúc mẫu tin báo cáo:

– Phần đầu

– Phần giữa

– Phần kết

Nội dung mẫu tin báo cáo:

– Phù hợp

– Khách quan

– Ngắn gọn

Lưu ý khi trình bày:

– Phong thái

– Ngôn từ

– Hành vi, cử chỉ

– Giọng nói

– Phương tiện

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *