Bí quyết để nhóm làm việc tự quản hiệu quả

Cả nhóm có trách nhiệm trong việc theo đuổi sự chỉ đạo này và có trách nhiệm trong việc quản lí thời gian bằng cách lên kế hoạch cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng.

Nhóm làm việc tự quản, giống như đội dự án của bạn có những đặc điểm riêng phân biệt họ với những nhóm và đội làm việc khác. Sự khác biệt này được thảo luận dưới đây:

Có những mục tiêu khác thường

Các nhóm làm việc được thành lập nhằm thực hiện một số mục tiêu đề ra nào đó. Trong trường hợp cụ thể cho nhóm của bạn, mục tiêu quan trọng hơn bất kì nhận định nào khác đó là hoàn thành những yêu cầu mà dự án đòi hỏi theo cách mà người hướng dẫn chấp nhận được. Trong bất kì thời điểm nào, mục tiêu chung đặt ra cần phải được đặt lên hàng đầu trong suy nghĩ của các thành viên trong đội. Sau đó mới đến các nhu cầu của cá nhân.

Kiến thức, kĩ năng và thẩm quyền bổ sung lẫn nhau

Nhìn nhận rằng nhóm làm việc của bạn tiêu biểu cho các cá nhân riêng lẻ về những kiến thức, kĩ năng và thẩm quyền khác nhau. Việc nhận thức rằng mỗi một cá nhân trong nhóm của bạn là những cá thể khác nhau là một bước quan trọng trong việc xây dựng lên một nhóm làm việc hiệu quả. Giống như một đội bóng rổ có những cầu thủ giỏi ném bóng từ bên ngoài hoặc những cầu thủ giỏi bật bóng trở lại, đội của bạn cũng có những thành viên giỏi ghi chép hoặc giỏi về các mô hình dữ liệu. Khi phân chia công việc bạn hãy chú ý đến những sự khác biệt này và căn cứ vào đó để phân công công việc cho phù hợp.

Bước này cần tiến hành cẩn thận, tuy nhiên mục đích chính của đội dự án là tạo cơ hội cho các thành viên tham gia được học hỏi. Bằng cách được phân công vào phần mẫu dữ liệu, một thành viên cảm thấy lo lắng về phần này có thể trở nên thành thạo hơn.Tuy nhiên việc giao cho người này toàn bộ trách nhiệm về lĩnh vực đó trong dự án thì đây không phải là ý kiến hay. Hãy cho họ cùng làm việc với người giỏi công việc sáng tạo mẫu dữ liệu, điều này sẽ tạo cơ hội để cả hai cùng phát triển kĩ năng.

Quản lí tiềm lực

Nhóm làm việc tự quản có sự kiểm soát với mọi tiềm lực đang có để có thể hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch. Trong trường hợp đội kế hoạch của bạn thì tiềm lực ở đây là thời gian và sức lao động của các thành viên.

Mặc dù bạn được giao nhiệm vụ phân công công việc theo chỉ đạo của người hướng dẫn nhưng chính nhóm của bạn có quyền lực hoàn toàn trong việc quyết định xem công việc được giao sẽ hoàn thành được bao nhiêu và không có yêu cầu nào bị thiếu sót. Người hướng dẫn của bạn có thể chỉ ra cho bạn sự sáng suốt trong việc phải cần bao nhiêu thời gian và công sức để có thể hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau.

Cả nhóm có trách nhiệm trong việc theo đuổi sự chỉ đạo này và có trách nhiệm trong việc quản lí thời gian bằng cách lên kế hoạch cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng.

Có mục tiêu cá nhân

Một trong số những nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà quản lí là làm sao dung hoà các mục tiêu cá nhân phù hợp với mục tiêu chung của cả công ty. Điều này cũng tương tự như nhóm làm việc tự quản vậy. Mặc dù không có nhà quản lí cụ thể nào ở đây cả, chỉ có nhóm làm việc và các mục tiêu cá nhân. Các cá nhân phải tìm cách để đạt được mục tiêu riêng của mình đồng thời vẫn phải đạt được mục tiêu chung của cả nhóm. Mỗi cá nhân có thể có những mục tiêu riêng nhưng hầu hết các thành viên phải có ít nhất 3 đặc điểm sau: nghiên cứu những tài liệu của kế hoạch, đạt được các kĩ năng của toàn nhóm và giữa các cá nhân, cuối cùng là được đánh giá cao.

Hãy xem xét những vấn đề này theo trình tự ngược lại. Để được đánh giá cao nhóm của bạn phải làm việc có hiệu quả. Để làm việc có hiệu quả các thành viên trong nhóm phải làm tốt hai việc. Thứ nhất là từng người một phải làm việc có hiệu quả, thứ hai là tất cả mọi người phải hoạt động như một thể thống nhất.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *