kỹ năng quản lý nhóm

Bí quyết để nhóm làm việc tự quản hiệu quả

Cả nhóm có trách nhiệm trong việc theo đuổi sự chỉ đạo này và có trách nhiệm trong việc quản lí thời gian bằng cách lên kế hoạch cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng. Nhóm làm việc tự quản, giống như đội dự án của bạn có những đặc điểm riêng