Người Lãnh Đạo

Chiến lược hỗn hợp lao động, thêm giờ và chờ việc

Chúng ta xét phương án chiến lược kết hợp biến đổi lao động và làm thêm giờ, cho chờ việc, như trong ví dụ. Chúng ta đã biết đến kế hoạch biến đổi lao động thuần túy, nhược điểm lớn nhất của chiến lược này về phương pháp luận là chúng ta đã ra các

Quan hệ thứ tự là gì ?

Một mạng được vẽ sau khi tất cả các công việc và các mối liên hệ được xác lập. Có thể bắt đầu xây dựng mạng từ công việc đầu tiên, hoặc từ công việc cuối cùng sau đó tiếp tục triển khai theo trình tự bằng cách đặt câu hỏi. Trong quá trình thực

Ưu điểm của việc lập kế hoạch tiến độ theo mạng

Cung cấp một bức tranh bằng đồ thị và từ ngữ đã tiêu chuẩn hóa giúp cho việc hiểu biết về phân công công việc và truyền thông giữa những người tham gia. sử việc lập kế hoạch tiến độ theo mạng cũng xuất phát từ các thông tin dự đoán như các phương pháp

Đặc điểm và nội dung của việc sản xuất theo nhóm

Tất cả các chi tiết cần chế tạo trong xí nghiệp sau khi đã tiêu chuẩn hóa chúng được phân thành từng nhóm căn cứ vào kết cấu, phương pháp công nghệ, yêu cầu máy móc thiết bị giống nhau. Loại hình sản xuất hàng loạt nhỏ và vừa thường có nhiều mặt hàng cùng

Hiệu quả của việc sản xuất theo nhóm

Cải tiến tổ chức lao động, tạo điều kiện chuyên môn hóa công nhân, nâng cao trình độ nghề nghiệp và năng suất lao động. Giảm chi phí đầu tư máy móc thiết bị, đồ gá lắp, nâng cao hệ số sử dụng máy móc thiết bị Phương pháp sản xuất theo nhóm áp dụng

Khái niệm và ý nghĩa của chu kỳ sản xuất của doanh nghiệp

Chu kỳ sản xuất được tính theo thời gian lịch tức là sẽ bao gồm cả thời gian sản xuất và thời gian nghỉ theo chế độ Chu kỳ sản xuất là khoảng thời gian từ khi đưa nguyên vật liệu vào sản xuất cho đến khi chế tạo xong, kiểm tra và nhập kho

Xây dựng các thành tố trong thương hiệu

Sử dụng từ viết tắt: thông thường từ viết tắt được tạo thành từ những chữ cái đầu của tên công ty, từ viết tắt cũng có thể phát âm được và mang một thông điệp nào đó (VNPT, FPT, IBM, LG…) Nếu Doanh nghiệp quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu, thì

Vài điển hình xây dựng thương và nhãn hiệu bên ngoài

Nhờ chiến lược xây dựng thương – nhãn hiệu, Legend nâng doanh số xuất khẩu computer từ 7% (2000) lên 25% (2006). Có thể nói nay thì họ đã thành công đáng kể trong việc tạo thương hiệu quốc gia. Theo đánh giá của Công ty tư vấn nhãn hiệu quốc tế (Interbrand) năm 2003,