Giao Tiếp Thuyết Trình

Kỹ năng xã giao thông thường cần phải biết

Kỹ năng nói điện thoại cũng rất quan trọng. Bao giờ cũng phải tỏ ra nhiệt tình, tế nhị, trả lời điện thoại một cách vui vẻ. Dù người gọi đến có thái độ ra sao, nói năng cộc cằn thô lỗ, bạn vẫn giữ thái độ ân cần, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ.

Bí quyết truyền đạt thông tin hiệu quả

Truyền đạt thông tin nhằm mục tiêu cho khách thể : nghe và thấy, hiểu, đồng ý, hành động, phản hồi thông tin. Phản hồi thông tin cần thiết để biết người nghe : Mục tiêu của truyền đạt thông tin Truyền đạt thông tin nhằm mục tiêu cho khách thể : nghe và thấy,

Cách trình bày và báo cáo miệng

Như vậy, khi nói, phải gạt mọi sự ưu phiền riêng tư, tập trung chú ý tới việc chuyển tải một nội dung có hiệu quả và thể hiện nhân cách gây ấn tượng tốt. Khi nào báo cáo? – Khi được mời báo cáo – Khi tự thấy cần thiết – Khi nhận thấy

Cách thông cảm và nghe thấu hiểu

Để thể hiện sự quan tâm của mình đến câu chuyện của người đối thoại, bạn phải chú ý tới tư thế, dáng điệu, cách dùng ánh mắt… Sau đây là một số kỹ năng cơ bản: Cần phân biệt thấu cảm với sự thông cảm Thông cảm là một hình thức thỏa thuận, một

Khái quát về kỹ năng giao tiếp

Từ người tiếp nhận: thiếu chuẩn bị tiếp nhận, khác quan điểm, qua nhiều “ngưỡng cửa”, trạng thái tâm lý, không tập trung tiếp nhận, hiểu vấn đề quá nhanh, tư duy rập khuôn, thiếu phản hồi Khái niệm và đặc điểm Giao tiếp là việc trao đổi thông tin giữa con người và thường