bí quyết làm việc nhóm

Teamwork & 15 quy luật cần phải biết

Làm lan truyền tinh thần chiến thắng khiến những ngườI mới đến thích nghi với tinh thần hoạt động của cả đội. Quy luật về tầm quan trọng: Một cá nhân riêng lẻ không thể tạo ra thành công lớn được. Quy luật toàn cảnh: Mục tiêu quan trọng hơn là vai trò. Quy luật

Bí quyết để nhóm làm việc tự quản hiệu quả

Cả nhóm có trách nhiệm trong việc theo đuổi sự chỉ đạo này và có trách nhiệm trong việc quản lí thời gian bằng cách lên kế hoạch cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng. Nhóm làm việc tự quản, giống như đội dự án của bạn có những đặc điểm riêng