kỹ năng quản lý

10 lý do hàng đầu có thể dẫn đến sự thất bại của một nhà quản lý

Tuy nhiên, những nhà quản lý khát khao những thông tin phản hồi thường tạo ra một môi trường làm việc nơi những cộng sự và nhân viên của mình sợ phải nói ra sự thật”. Có thể có rất nhiều người đã từng làm việc dưới quyền của những ông chủ rất khó chịu.

Bí quyết để nhóm làm việc tự quản hiệu quả

Cả nhóm có trách nhiệm trong việc theo đuổi sự chỉ đạo này và có trách nhiệm trong việc quản lí thời gian bằng cách lên kế hoạch cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng. Nhóm làm việc tự quản, giống như đội dự án của bạn có những đặc điểm riêng