Tìm hiểu về các kiểu giải quyết tranh chấp

Có 2 kiểu chính để đó là: Giải quyết theo kiểu cứng và kiểu mềm, và kiều nào cũng có những ứu khuyết riêng cả …

Có 2 kiểu chính để giải quyết tranh chấp đó là: Giải quyết theo kiểu cứng và kiểu mềm, và kiều nào cũng có những ứu khuyết riêng cả …

Kiểu mềm

(Soft Negotiation)

Kiểu cứng

(Hard Negotiation)

Giải pháp
Đối tác Coi như bạn bè Coi như đối thủ Coi như người cộng tác
Mục tiêu Đạt được thỏa thuận Giành được thắng lợi Giải quyết vấn đề hiệu quả
Điểm xuất phát Nhượng bộ để tăng tiến quan hệ Yêu cầu bên kia nhượng bộ Phân tích vấn đề quan hệ
Thủ đoạn Đối với người và việc đều ôn hòa Đối với người và việc đều cứng rắn Đối với người ôn hòa, đối với việc thì phải cứng rắn.
Thái độ Tín nhiệm lẩn nhau Không tín nhiệm lẩn nhau Sự tín nhiệm khôn gliên quan đến đàm phán
Lập trường Dễ thay đổi lập trường của mình Kiên trì giữ vững lập trường Trọng điểm đặt ở lợi ích chứ không đặt ở lập trường
Cách làm Đưa ra những gợi ý Đưa ra những lời đe dọa Cùng tìm kiếm lợi ích cộng đồng
Thỏa thuận Nhượng bộ để đạt được thỏa thuận Muốn có cái giành được mới chịu thỏa thuận Đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên
Phương án Chờ đợi câu trả lời mà phía bên kia có thể chấp nhận Tìm ra phương án mà mình chấp thuận Vạch ra nhiều phương án cho hai bên lựa chọn
Kiên trì Nhấn mạnh vào sự thỏa thuận Kiên trì giữ vững lập trường của mình Kiên trì tiêu chuẩn khách quan
Biểu hiện Hết sức tránh tranh cãi theo ý muốn Thi đua sức mạnh ý chí giữa đôi bên Căn cứ vào tiêu chuẩn khách quan để đạt được thỏa thuận.
Kết quả Khuất phục áp lực Tăng sức ép khiến bên kia khuất phục Khuất phục nguyên tắc chứ không khuất phục sức ép.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *