This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Khái niệm cơ bản về dịch vụ

Ví dụ, khách đi máy bay là mua một dịch vụ chuyên chở. Nhưng chuyến đi còn bao hàm một số món hàng cụ thể, như thức ăn, đồ uống và một tạp chí của hãng hàng không. Dịch vụ là những hoạt động và kết quả mà một bên (người bán) có thể cung

Điều quyết định về chiều dài loại sản phẩm

Một doanh nghiệp có thể gia tăng một cách hệ thống chiều dài của loại sản phẩm theo hai cách: dãn rộng hoặc bổ sung loại sản phẩm. Trong mỗi loại sản phẩm thường có một số mặt hàng. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách bổ sung thêm một số mặt hàng

Quyết định dãn rộng các loại sản phẩm

Một doanh nghiệp cũng có thể dãn rộng loại sản phẩm lên phía trên để thâm nhập thị trường, nếu ở đó có tỉ lệ tăng trưởng cao hơn, mức sinh lời cao hơn hay vì doanh nghiệp muốn trở thành người có mặt hàng đầy đủ. Việc dãn rộng loại sản phẩm (product line

Quyết định bổ sung các loại sản phẩm

Mỗi mặt hàng phải có sự khác biệt dễ nhận biết. Theo định luật Weber, khách hàng dễ đánh đồng những khác biệt tương đối hơn là khác biệt hoàn toàn Một loại sản phẩm cũng có thể kéo dài bằng cách thêm vào những mặt hàng mới trong phạm vi hiện tại của loại

Ba lần khởi nghiệp mới thành công

Ông Phạm Trung Cang cho biết, h­ướng phát triển của Tân Đại Hư­ng là chuyên sản xuất bao bì nhựa đòi hỏi kỹ thuật cao và thị tr­ường t­ương lai sẽ là Mỹ. Bao nhựa đen tái sinh là sản phẩm mà một nhóm ng­ười Hoa ở Chợ Lớn gần như độc quyền sản xuất

10 lý do hàng đầu có thể dẫn đến sự thất bại của một nhà quản lý

Tuy nhiên, những nhà quản lý khát khao những thông tin phản hồi thường tạo ra một môi trường làm việc nơi những cộng sự và nhân viên của mình sợ phải nói ra sự thật”. Có thể có rất nhiều người đã từng làm việc dưới quyền của những ông chủ rất khó chịu.

Làm thế nào quản lý xí nghiệp có hiệu quả nhất?

Tìm hiểu tâm lý của nhân viên khi thực hiện và khuyến khích động viên họ mạnh dạn làm theo yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Đồng thời ông chủ hoặc giám đốc công ty phải xem xét hiệu quả thực sự trong quá trình thực hiện mô hình này. Làm thế nào quản

Ăn kem cũng cần phải có kỹ thuật cao

Kết quả cuộc thăm dò của Công ty Nghiên cứu – tư­ vấn Gartner ở hơn 850 công ty thuộc đủ tầm mức khác nhau ở châu Á cho thấy rằng có 46% dự kiến sẽ tăng thêm ngân sách cho lĩnh vực CNTT ở cơ sở của họ trong năm nay, và chỉ có

Khí Chất – Khí Chất Lãnh Đạo – Tố Chất Lãnh Đạo – Kỹ Năng Lãnh Đạo