This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Cách xây dựng thương hiệu bằng cảm nhận

Tóm lại, xây dựng thương hiệu dựa trên cảm xúc là một câu thần chú, như một chuyên gia đã nói: “Mọi người không quan tâm đến việc bạn thông thái ra sao, cho đến khi họ nhận ra rằng bạn quan tâm đến họ như thế nào” Thương hiệu là một điều gì đó

Thương hiệu có giá bao nhiêu?

Tại Việt Nam tuy việc mua bán thương hiệu không diễn ra thường xuyên nhưng cũng đã có một số hoạt động đáng chú ý như Unilever mua lại thương hiệu P/S với giá 5 triệu USD, Colgate mua lại thương hiệu Dạ Lan với giá gần 3 triệu USD… Phát triển một thương hiệu

Cách xây dựng thương hiệu cho hàng tiêu dùng

Sau khi đã xác định được những yếu tố có thể tạo nên được sự khác biệt cho mình, bước tiếp theo là chọn ra một yếu tố duy nhất, độc đáo nhất, ít có khả năng bị bắt chước nhất, đáng tin cậy và hấp dẫn nhất để làm yếu tố định vị cho

Công đoàn và vai trò của công đoàn trong công ty

Tổ chức mỗi bên lấy ý kiến về dự thảo thỏa ước lao động có tham khảo ý kiến Liên đoàn lao động. Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh khốc liệt trên nhiều phương diện, trong đó, có thị trường lao động, buộc doanh nghiệp phải cải tiến tổ chức để nâng cao

Bất bình, xung đột và các tranh chấp trong lao động

Mục đích của việc giải quyết các tranh chấp là giải tỏa các bất đồng trong quá tŕnh giải quyết tranh chấp nhưng đảm bảo quyền và lợi ích hai bên; đồng thời đảm bảo ổn định quan hệ lao động. Phương pháp tối ưu mà các nhà quản lý hướng tới là “hòa giải”.

Một số vấn đề thường gặp phải và cách giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động vấn đề khá nhạy cảm đối với doanh nghiệp, song nó luôn tồn tại và nó thể hiện khả năng quản trị của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp biết tìm ra hướng giải quyết tốt nhất có lợi cho đôi bên … Tranh chấp lao động vấn đề khá nhạy cảm

Tìm hiểu về các kiểu giải quyết tranh chấp

Có 2 kiểu chính để giải quyết tranh chấp đó là: Giải quyết theo kiểu cứng và kiểu mềm, và kiều nào cũng có những ứu khuyết riêng cả … Có 2 kiểu chính để giải quyết tranh chấp đó là: Giải quyết theo kiểu cứng và kiểu mềm, và kiều nào cũng có những

Khi công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp

Tự hào, yêu mến, phát triển thương hiệu, uy tín doanh nghiệp, nâng cao ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong xu thế hiện nay, việc để Công nhân vào tham gia và điều hành doanh nghiệp là ý tưởng không còn xa lạ, vậynhư thế là tốt hay không? Liệu như thế lợi

Khí Chất – Khí Chất Lãnh Đạo – Tố Chất Lãnh Đạo – Kỹ Năng Lãnh Đạo