This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Kế sách lãnh đạo ” Bột cà ri không cay “

Trong năm thứ 2 đã tiêu thụ được hơn một tỷ lọ khiến cho giới sản xuất thực phẩm giật mình kinh hãi. Đúng như dự đoán của ông chủ tịch, loại bột cà ri khiến Pusang gọi là điên ấy vừa mới chào đời chưa đầy một năm đã trở thành thứ thực phẩm

Kế sách lãnh đạo “Giả ngây, giả ngô”

Phản ứng như vậy là do hãng Ford đã cố ý hành động, mặc dù duy trì loại xe cũ nhưng vẫn cải tiến mẫu mã đẹp hơn với giá thành hạ hơn nhiều để chiếm lĩnh thị trường. Các kế sách nhóm nghi binh thực chất là những kế đánh lạc hướng đối phương

Kế sách lãnh đạo ” Vờ để lộ văn kiện mật “

Kế sách giấu trời qua biển ở đây được áp dụng hết sức ngoạn mục. Trong đàm phán, đặc biệt là trong các vụ gọi thầu, giá cả bao giờ cũng là phần quan trọng nhất, phần bảo mật nhất. Trong đàm phán, đặc biệt là trong các vụ gọi thầu, giá cả bao giờ

Kế sách lãnh dạo “Giấu trời qua biển”

Đến năm 1981 quĩ ngoại tệ của Thành Công đã là 1,3 triệu USD, lương lao động cao gấp sáu lần doanh nghiệp khác. Sau giải phóng , Dệt Thành công là xí nghiệp dệt lớn nhưng do không được quan tâm và đổi mới kịp thời nên máy móc dần hao mòn, hỏng hóc.

Khí Chất – Khí Chất Lãnh Đạo – Tố Chất Lãnh Đạo – Kỹ Năng Lãnh Đạo