This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Bửu bối 6Đ trong việc quản trị doanh nghiệp

Để đảm bảo điều này, doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống thông tin dữ liệu để cho nhân viên truy cập. Ngoài ra, hệ thống thông tin phải bảo đảm chính xác và có thể tiếp cận để ra quyết định Giả sử một ngày nào đó, bạn mệt mỏi với chuyện kinh

Sách lược và kế hoạch thương lượng

Tuy không có vai trò quyết định toàn bộ vấn đề, nhưng chuyên gia phân tích có chức năng phân tích và xử lý từng điểm riêng biệt thuộc lĩnh vực mà anh ta am hiểu. Thiết lập mục tiêu Khi lập mục tiêu cần chú ý là mục tiêu cần có tính co giãn,

Nêu yêu cầu và cách lắng nghe đối tác

Hỏi hàng loạt câu hỏi dẫn dắt: tránh trả lời nếu không hiểu ý định, kiểm tra bất kỳ tuyên bố nào của đối phương, gắn điều kiện vào những nhượng bộ. Quá trình đưa ra những đề nghị của hai bên – Đưa đề nghị nhưng đừng bộc lộ nhiều cảm xúc, dễ cho

Những nguyên tắc cơ bản của đàm phán cần phải biết

Phẩm chất, năng lực, kỹ năng, thái độ và tình cảm của những người trên bàn đàm phán có ảnh hưởng quyết định đến tiến trình đàm phán. Đàm phán là những hành vi và quá trình, trong đó các bên tham gia sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và

Tranh luận, nhượng bộ và phá vỡ bế tắc

Chọn lựa trọng tài: nên chọn trọng tài bán thường xuyên để giải quyết nhanh hơn, trong khi các toà án độc lập thường chậm hơn. Xác định và củng cố lập trường – Đặt nhiều câu hỏi “làm thế nào” để cho thấy một sự bằng lòng trong thỏa hiệp – Quan sát đối

Cách tìm hiểu thông tin cho cuộc đàm phán

Điều kiện liên quan đến hàng hóa kinh doanh: giá cả, dung lượng trên thị trường, thị hiếu, các kênh tiêu thụ. Đàm phán là những hành vi và quá trình, trong đó các bên tham gia sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và các giải pháp để cùng nhau

Teamwork & 15 quy luật cần phải biết

Làm lan truyền tinh thần chiến thắng khiến những ngườI mới đến thích nghi với tinh thần hoạt động của cả đội. Quy luật về tầm quan trọng: Một cá nhân riêng lẻ không thể tạo ra thành công lớn được. Quy luật toàn cảnh: Mục tiêu quan trọng hơn là vai trò. Quy luật

Bảy phương pháp để cho nhóm làm việc hiệu quả

5) Hãy cung cấp mọi người những yếu tố để thành công: Không một nhóm nào có thể làm việc hiệu quả được khi họ thiếu những yếu tố cần thiết cần cho công việc. Các yếu tố này bao gồm: trang thiết bị, các hỗ trợ nội bộ, bảng kiểm kê, tài liệu nghiên

Khí Chất – Khí Chất Lãnh Đạo – Tố Chất Lãnh Đạo – Kỹ Năng Lãnh Đạo