bí quyết trở thành triệu phú

Những đặc điểm chung của các triệu phú là gì?

Hành động của bạn có “trọng lượng” hơn lời nói. “Hãy nói cho thế giới biết bạn dự định làm gì, nhưng trước hết hãy cho mọi người thấy nó đã,” Hill viết. Sau khi nghiên cứu 500 triệu phú, trong đó có cả Andrew Carnegie, Henry Ford, và Charles Schwab, nhà báo và tác

Kế sách lãnh đạo ” Vờ để lộ văn kiện mật “

Kế sách giấu trời qua biển ở đây được áp dụng hết sức ngoạn mục. Trong đàm phán, đặc biệt là trong các vụ gọi thầu, giá cả bao giờ cũng là phần quan trọng nhất, phần bảo mật nhất. Trong đàm phán, đặc biệt là trong các vụ gọi thầu, giá cả bao giờ