bí quyết thành công

Tranh luận, nhượng bộ và phá vỡ bế tắc

Chọn lựa trọng tài: nên chọn trọng tài bán thường xuyên để giải quyết nhanh hơn, trong khi các toà án độc lập thường chậm hơn. Xác định và củng cố lập trường – Đặt nhiều câu hỏi “làm thế nào” để cho thấy một sự bằng lòng trong thỏa hiệp – Quan sát đối

Những đặc điểm chung của các triệu phú là gì?

Hành động của bạn có “trọng lượng” hơn lời nói. “Hãy nói cho thế giới biết bạn dự định làm gì, nhưng trước hết hãy cho mọi người thấy nó đã,” Hill viết. Sau khi nghiên cứu 500 triệu phú, trong đó có cả Andrew Carnegie, Henry Ford, và Charles Schwab, nhà báo và tác

Kế sách lãnh dạo “Giấu trời qua biển”

Đến năm 1981 quĩ ngoại tệ của Thành Công đã là 1,3 triệu USD, lương lao động cao gấp sáu lần doanh nghiệp khác. Sau giải phóng , Dệt Thành công là xí nghiệp dệt lớn nhưng do không được quan tâm và đổi mới kịp thời nên máy móc dần hao mòn, hỏng hóc.