bí quyết khởi nghiệp

Ba lần khởi nghiệp mới thành công

Ông Phạm Trung Cang cho biết, h­ướng phát triển của Tân Đại Hư­ng là chuyên sản xuất bao bì nhựa đòi hỏi kỹ thuật cao và thị tr­ường t­ương lai sẽ là Mỹ. Bao nhựa đen tái sinh là sản phẩm mà một nhóm ng­ười Hoa ở Chợ Lớn gần như độc quyền sản xuất